ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: 15 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Οι 15 άξονες και μεγάλα έργα
Ιδιωτικές επενδύσεις: Χρηματοδοτικές δυνατότητες για ιδιωτικές επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.
Προτεραιότητα η αύξηση των εξαγωγών, οι επενδύσεις στους τομείς των πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, την έρευνα κλπ

Διασύνδεση νησιών με προτεραιότητα αυτή της Κρήτης με τις Κυκλάδες μέσω δικτύου μετάδοσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ηπειρωτική χώρα. παράλληλη αξιοποίηση του δυναμικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των θαλάσσιων περιοχών.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων με ένα μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης επενδύσεων που αυξάνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κατοικιών καθώς και κτιρίων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος καθώς επίσης και κινητοποιώντας τον κλάδο της οικοδομής

Δίκτυα 5G: Πυλώνας θα είναι το επενδυτικό ταμείο “Φαιστός”. Με τη δημοπράτηση του φάσματος για την ανάπτυξη των δικτύων 5G θα αναβαθμιστούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας.
Το ένα τέταρτο των εσόδων της δημοπράτησης θα επενδυθεί στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος εταιριών με αντικείμενο υπηρεσίες και εφαρμογές που βασίζονται στο 5G
Ψηφιακή αναβάθμιση ελληνικών επιχειρήσεων με επενδύσεις στις υποδομές των επιχειρήσεων της χώρας κυρίως των μικρών και μεσαίων που περιλαμβάνει την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού και λογισμικού για την βελτίωση των υποδομών τους και των υπηρεσιών τους.
Η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων θα συνδυαστεί με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις.
Ψηφιοποίηση της ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων για το κυνήγι της φοροδιαφυγής.
φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρονικές συναλλαγές, επέκταση της χρήσης ταμειακών μηχανών που επικοινωνούν online με POS και την ΑΑΔΕ, ψηφιακά εργαλεία για φορολογικούς ελέγχους, αναβάθμιση του Taxisnet.

Επαγγελματικά λύκεια:
Μεταρρυθμίσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση με διαρθρωτικές αλλαγές που αποσκοπούν στην ενίσχυση της διασύνδεσης των ΕΠΑΛ με την αγορά με απώτερο στόχο τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας για τους μαθητές που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.
Προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης

Έμφαση στις δεξιότητες υψηλής ζήτησης αλλά και σύνδεση της αμοιβής των εκπαιδευτικών φορέων με τα αποτελέσματα των εκπαιδευόμενων στο πλαίσιο ενός συστήματος πιστοποίησης

Ειδικά χωρικά και πολεοδομικά σχέδια:

Υλοποίηση πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού με την εκπόνηση και θεσμοθέτηση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων για το σύνολο των δήμων της χώρας καθώς και ειδικών όρων δόμησης για κάποιες περιοχές.

Νέες μελέτες οριοθέτησης των οικισμών προ του 1923 καθώς και μελέτες για τον χαρακτηρισμό των δημοτικών δρόμων.
Στόχος η σε βάθος χρόνου, κατάργηση των πολεοδομικών υπηρεσιών.
Υποδομές μεταφορών:
Επενδύσεις σε οδικούς άξονες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου όπως στο βόρειο τμήμα του ε65 και ο Βόρειος οδικός άξονας Κρήτης καθώς και νέα τμήματα εθνικής οδοποιίας. Περιλαμβάνονται επενδύσεις σε λιμάνια, αεροδρόμια και συνδυασμένες μεταφορές.

Επιτάχυνση απονομής Δικαιοσύνης με ενίσχυση των Θεσμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων.
Προβλέπεται η λειτουργία ειδικών τμημάτων για ενίσχυση και κατάρτισης των δικαστικών υπαλλήλων με ψηφιοποίηση διαδικασιών και συστηματική συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για την αποτελεσματική αξιολόγηση του συστήματος.
Διαφορετικότητα

Καταπολέμηση των διακρίσεων μέσα από εξειδικευμένα ψηφιακά προγράμματα κατάρτισης για εργοδότες και εργαζόμενους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα για την αποδοχή της διαφορετικότητας στον εργασιακό χώρο με παράλληλη άμβλυνση στερεοτύπων αλλά και αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών δεξιοτήτων και αντιλήψεων.

Σύνδεση της έρευνας των πανεπιστημίων με την παραγωγή και ενίσχυση της βασικής έρευνας με στόχο να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ ακαδημαϊκής έρευνας και παραγωγικής διαδικασίας και να στηριχθεί η έρευνα με αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες αιχμής

Πολιτισμός:
Ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής καθώς και καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Οι προτάσεις “βλέπουν”.τον τουρισμό ως ένα τομέα ολοκληρωμένου βιώσιμου αναπτυξιακού μοχλού των τοπικών κοινωνιών που δημιουργεί θέσεις εργασίας καθώς και οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και εκπαίδευσης συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή.
Ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας και Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης “Σπύρος Δοξιάδης”

Πρόκειται για δυο συμπληρωματικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος υγείας με ανάπτυξη ενός ενοποιημένου ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας που θα τροφοδοτείται από το σύνολο των πηγών που διαθέτουν δεδομένα υγείας για κάθε πολίτη καθώς και πολιτικές πρόληψης όπως η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος εμβολιασμών και κίνητρα για την έγκαιρη ανίχνευση νοσημάτων

Πως θα έρχονται τα χρήματα
Μέχρι το 2026 Και ανά έξι μήνες θα γίνονται οι αιτήσεις για την εκταμίευση των χρημάτων.
Για την έγκριση της εκταμίευσης θα διενεργείται αξιολόγηση στους ποσοτικούς στόχους και στα ποιοτικά ορόσημα που έχουν επιτευχθεί.