“Σχολιάζοντας την επικαιρότητα “

“Σχολιάζοντας την επικαιρότητα “

Μεταξύ των θεμάτων :

  • Η επίσκεψη του Παπα στην Ελλάδα
  • Οι τουρκικές προκλήσεις
  • Η εξέλιξη της πανδημίας