“Σχολιάζοντας την επικαιρότητα “

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα ” ΜΈ την Άννα Τσιμου

Μεταξύ των θεμάτων :

  • Οι τουρκικές παραβιάσεις
  • Η επισιτιστική κρίση
  • Η αύξηση των προσφύγων