“Σχολιάζοντας την επικαιρότητα “

“Σχολιάζοντας την επικαιρότητα “Με την Άννα Τσιμου.

Μεταξύ των θεμάτων :
Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η. επισιτιστική κρίση, η ακρίβεια