Στις αγορές με 30ετές ομόλογο βγαίνει η Ελλάδα

Στις αγορές βγαίνει η Ελλάδα με 30ετες ομόλογο. Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε έντολη στις BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan and Εθνική Τράπεζα να τρέξουν την έκδοση 30ετους ομολόγου.

Ο τίτλος θα έχει ωρίμανση τον Ιανουάριο του 2052.

Η προηγούμενη έξοδος στις αγορές του ελληνικού δημοσίου ήταν στα τέλη Ιανουαρίου, οπότε και εκδόθηκε 10ετες ομόλογο για το οποίο είχε υπάρξει μεγάλη ζήτηση. Λίγο μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση ξεπέρασε τα 22 δισ. ευρώ και οδήγησε σε βελτίωση της καθοδήγησης για την απόδοση του τίτλου. Με τις προσφορές να υπερβαίνουν τελικά τα 29 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο και το δημόσιο θα αντλήσει ποσό 3,5 δισ. ευρώ.
Με πληροφορίες από την αίθουσα σύνταξης

1 ΣΧΟΛΙΟ