Στη Θεσσαλονίκη ο Αντώνης Σαμαράς για τα εγκαίνια του γραφείου του Δημήτρη Σταμάτη

33
Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò êáé ðñùèõðïõñãüò, Áíôþíçò ÓáìáñÜò, óôçí ïìéëßá ôïõ óôçí ÊïéíïâïõëåõôéêÞ ÏìÜäá ôïõ êüììáôïò óôçí áßèïõóá Ãåñïõóßáò ôçò ÂïõëÞò, ôçí ÐÝìðôç 11 Äåêåìâñßïõ 2014. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΗ
Ο υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός θα εγκαινιάσει το εκλογικό του γραφείο την προσεχή Τετάρτη και ώρα 20:00.

Τα εγκαίνια του εκλογικού του γραφείου, στον πεζόδρομο Αγίας Σοφίας 24 (1ος όροφος), πραγματοποιεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου ο υποψήφιος Βουλευτής ΝΔ Α’ Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Δημήτρης Σταμάτης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 20:00 ενώ θα την τιμήσει με την παρουσία του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τον κ. Σταμάτη.