Σταϊκούρας μέτρα: «Η κυβέρνηση επέδειξε εγρήγορση και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις της πανδημίας»

19

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι επέδειξε εγρήγορση και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που γεννά πανδημία του κορονοϊού», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.Η κυβέρνηση συνεχίζει να ενεργεί με μεθοδικότητα και υπευθυνότητα και με έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις, επεκτείνει και εμπλουτίζει τα μέτρα στήριξης και προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας. Επιπλέον, ο Υπουργός Οικονομικών επέφερε και συγκεκριμένες βελτιώσεις στο άρθρο 27 του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο στηρίζονται οι εκμισθωτές από τη μη είσπραξη των μισθωμάτων ώστε να «περιλαμβάνονται ρητώς και τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

Όσον αφορά το άρθρο 28 της ρύθμισης, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, τόνισε ότι επεκτείνονται κι άλλο τα χρονικά διαστήματα και ότι αποκτά αναδρομικότητα η ρύθμιση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου. Για το άρθρο 34 που αναφέρεται στην μετάταξη των αγροτών από το ειδικό στο στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, είπε ότι υπάρχουν περιθώρια διόρθωσης, ώστε να μην καταβάλλουν οι αγρότες πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών, παρατείνοντας παράλληλα την προθεσμία υποβολής δηλώσεων μεταβολών μέχρι 31/3/2021 για το έτος 2021.Επίσης ο κ. Σταϊκούρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη θέσπιση του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης δαπανών, που έχει ως στόχο την περαιτέρω στήριξη και την προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των προληπτικών περιοριστικών μέτρων, για τη διασπορά του κορονοϊού, στις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών-μελών. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση συμμετείχε ενεργά στις διεργασίες διαμόρφωσης του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τονίζοντας ότι οι αλλαγές που τελικώς υιοθετήθηκαν ενισχύουν την ευελιξία που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο, αυξάνουν τα όρια κρατικής ενίσχυσης και επεκτείνουν τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων.

Πιο ειδικά οι βασικότερες αλλαγές είναι: – Παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου έως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο του 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση. – Πρόβλεψη για δυνατότητα μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις. – Διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων, στη βάση του οποίου χορηγείται και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς αυξάνονται από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1,6 εκατ. ευρώ, από 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε 225.000 ευρώ, και από 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε 270.000 ευρώ.

Όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών «αν προσθέσουμε και την ευχέρεια που δίνεται σε μια επιχείρηση για αξιοποίηση του ορίου των 200.000 ευρώ μέσω του de minimis, τότε το μέγιστο συνολικό ποσό ανά επιχείρηση δύναται να διαμορφωθεί στα 2 εκατ. ευρώ».- Αύξηση του ορίου των ενισχύσεων, στη βάση του οποίου προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, από τα 3 εκατ. ευρώ, που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση στα 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης ο κ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι με την προτεινόμενη διάταξη, η κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση της ανωτέρω πρόβλεψης του Προσωρινού Πλαισίου για να επεκτείνει, περαιτέρω, το “δίχτυ” ασφαλείας που έχει ήδη στηθεί με τα μέχρι σήμερα μέτρα. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διασπορά του κορονοϊού, μέσω στήριξης του κράτους στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες τους. Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που: – ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, – παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα, – καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, αξιοποιώντας την ευχέρεια που δίνεται και από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, «εξετάζεται η δυνατότητα πιο στοχευμένων συνδυασμών των παραπάνω παραμέτρων, ώστε η περίμετρος της ενίσχυσης να περιλαμβάνει και περιπτώσεις επιχειρήσεων με ιδιαιτερότητες ως προς την αποτύπωση του προβλήματος στον κύκλο εργασιών τους ή στα αποτελέσματα χρήσης».
Με πληροφορίες από την αίθουσα σύνταξης