Σε Φυσική και Λατινικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών

?????????????? ?????????????????????? ???????? ???????????????????????? ?????????????????? ?????? 46?? ???????????? ???????????? ????????????, ?????????????????? 7 ?????????????? 2019. ???? ???? ???????????? ?????? ???????? ?????????????????? ??????????????, ???? ????????????????, ?????????????? ???????????? ??????????????????, ?? ???????????? ?????? ???????????????????????? ?????????????????? 2019 ?????? ???????? ???????????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? (??????) ?????? ?????? ???????????????? ???????? ?????????????????????? ????????????????????. ??????-??????/??????-??????/???????????????????? ????????????

Οι υποψηφίοι των ΓΕΛ των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας εξετάζονται στο μάθημα της Φυσικής (νέο σύστημα).

Οι υποψήφιοι με το παλαιό σύστημα εξετάζονται στη Φυσική (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών) και στα Λατινικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών).