Σήμερα οι ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα

Σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση το ύψος της επιδότησης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για τον μήνα Ιανουάριο μετά τα αυξημένα σε σχέση με τον Δεκέμβριο τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές για τον πρώτο μήνα του 2023.