Ρεύμα τιμές Οκτωβρίου: Η τιμή κιλοβατώρας ανά εταιρεία – Ποια έχει το πιο φθηνό ρεύμα

Ρεύμα τιμές Οκτωβρίου: Τιμή κιλοβατώρας ανά εταιρεία
Οι τελικές τιμές ρεύματος ανά εταιρεία, χωρίς έκπτωση συνέπειας και λοιπών παροχών από τις εταιρείες, είναι όπως παρακάτω [σε αγκύλη η αντίστοιχη τιμή τον Σεπτέμβριο]:

ΔΕΗ
Η τιμή ρεύματος ΔΕΗ στο πρόγραμμα Γ1/Γ1Ν Οικιακό είναι για 0 – 500 Kwh … [0,788] και για περισσότερες από 500 Khw η τιμή είναι … [0,800]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα ΔΕΗ με τις τιμές ρεύματος]

Protergia
Η Protergia έχει αρχική τιμή στο πρόγραμμα Protergia Οικιακό MVP τα … [0,788] ευρώ. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Protergia με τις τιμές ρεύματος]

Ήρων
Ο Ήρων στο πρόγραμμα GENEROUS έχει τιμή ρεύματος ευρώ… [0,750]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Ήρων με τις τιμές ρεύματος]

Elpedison
Η Elpedison ανάλογα με το πρόγραμμα έχει αρχικές τιμές ρεύματος από … έως … [από 1,080 έως 1,134]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Elpedison με τις τιμές ρεύματος]

NRG
Η αρχική τιμή του ρεύματος στην NRG ανάλογα με το πρόγραμμα είναι από … έως … [από 0,748 έως 0,768]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα NRG με τις τιμές ρεύματος]

Watt+Volt
Η Watt+Volt έχει αρχική τιμή στο ηλεκτρικό ρεύμα στο Πρόγραμμα zerO+ … ευρώ [0,784]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Watt+Volt με τις τιμές ρεύματος]

Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
Το Φυσικό Αέριο στο Ρεύμα Οικιακό MAXI Free Basic έχει αρχική τιμή τα ευρώ … [0,679]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Φυσικό Αέριο με τις τιμές ρεύματος]

Volterra
Η αρχική τιμή ρεύματος για την Volterra είναι ευρώ … [0,778]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Volterra με τις τιμές ρεύματος]

Zenith
Η ΖΕΝΙΘ για 0 – 270 Kwh έχει αρχική τιμή ρεύματος είναι … ευρώ [0,687] και για περισσότερες από 270 Khw η τιμή είναι … ευρώ [0,697]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα ΖΕΝΙΘ με τις τιμές ρεύματος]

Volton
Στο πρόγραμμα Volton Home της ΒΟΛΤΟΝ η αρχική τιμή ρεύματος είναι … ευρώ [0,989]. [Σύνδεσμος στην επίσημη σελίδα Volton με τις τιμές ρεύματος]