Προϋπολογισμός: 3,6 δισ. πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα

Τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 24,7 δισ., κατά 17,3% αυξημένα έναντι του στόχου, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Παράλληλα, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 ανήλθαν στα 32,807 δις ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 646 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (32,161 δις ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 6,552 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 7,981 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2022 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022 και ελλείμματος 12,221 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 3,429 δισ. έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4.896 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 9,09 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2021.
Η θετική πορεία των δημοσίων εσόδων συνεχίζεται και τον Ιούνιο», αναφέρει σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

«Ακόμα κι αν ληφθεί υπόψη η προείσπραξη κάποιων εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ ο ρυθμός αύξησης των φορολογικών εσόδων σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον προϋπολογισμό παραμένει πολύ υψηλός επιβεβαιώνοντας τη σημαντική αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, παρά τις εξαιρετικά αντίξοες διεθνείς συνθήκες», υπογραμμίζει ο κ. Σκυλακάκης.