Προϋπολογισμός: Στα 6,1 δισεκατομμύρια το έλλειμμα το πρώτο εξάμηνο -«Τρύπα» στα έσοδα, «βουτιά» στην είσπραξη φόρων

15

Τα στοιχεία που δόθηκαν για το α΄εξάμηνο είναι δραματικά: Η μείωση των εσόδων, λόγω της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας που προκάλεσε η πανδημία, αλλά και οι αυξημένες δαπάνες για την αντιμετώπιση της κρίσης, διαμόρφωσαν στα 6,101 δισεκατομμύρια ευρώ το έλλειμμα, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο το 2019 είχε καταγραφεί πρωτογενές πλεόνασμα 381 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι: Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, την περίοδο του Ιανουαρίου- Ιουνίου 2020 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9,232 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,626 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2020 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 2,687 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6,101 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 313 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 381 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2019.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18,996 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,903 δισ. ευρώ ή 17% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Επιπρόσθετα, εκκρεμεί η καταχώριση ποσού περίπου 185 εκατ. ευρώ (30 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο, 49 εκατ. ευρώ για τον Μάιο και περίπου 106 εκατ. ευρώ για τον Ιούνιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Φόροι». Το ποσό αυτό θα εμφανιστεί στους ορθούς ΑΛΕ μετά την επίλυση του υφιστάμενου τεχνικού προβλήματος.