Περιμένουν βροχή από «λουκέτα»!

6

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει στην έκθεσή του το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Μπορεί τα μέτρα στήριξης να απέτρεψαν τα μαζικά λουκέτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όμως, καθώς η οικονομία επιστρέφει σε σχετικά ομαλές συνθήκες και τα μέτρα προστασίας αποσύρονται, ο κίνδυνος εκτεταμένων λουκέτων παραμένει, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις των οποίων η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά.Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2021 «Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις επιχειρήσεις», που παρουσιάστηκε χθες, η πλειονότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατέγραψε σοβαρή μείωση του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ακόμη, παρατηρείται μία διχοτόμηση μεταξύ εκείνων των επιχειρήσεων που έκλεισαν με κρατική εντολή και όσων δεν έκλεισαν καθόλου, επειδή οι συναλλαγές τους δεν προϋπέθεταν κοινωνική επαφή ή έστω εγγύτητα (π.χ., γεωργία, μεταποίηση, κατασκευές).

Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο του 2020 μείωση του κύκλου εργασιών κατέγραψαν οχτώ στις 10 επιχειρήσεις (80,6%), με τη μεσοσταθμική μείωση να διαμορφώνεται στο 46,4%, το β’ εξάμηνο του 2020 εφτά στις 10 επιχειρήσεις (70,7%) με μεσοσταθμική μείωση 47,8% και το α’ εξάμηνο του 2021 πάνω από μία στις δύο επιχειρήσεις (55%), με μεσοσταθμική μείωση 41,4%. Παράλληλα αυξήθηκαν σημαντικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα ποσοστά των επιχειρήσεων με μηδενικά ταμειακά διαθέσιμα ήταν 14,8% τον Ιούνιο του 2020, 24,7% τον Φεβρουάριο του 2021 και 21,4% τον Ιούλιο του 2021.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς στάθηκε στο πρόβλημα της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό, τονίζοντας ότι οι τράπεζες δεν επιθυμούν να αναλάβουν κανένα ρίσκο. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της ενέργειας, υποστηρίζοντας πως με τις επιλογές της έχει βάλει σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.