Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ποιότητα του αέρα στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι νομικά δεσμευτικές ήδη από το 2005.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η χώρα δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό της Θεσσαλονίκης, ενώ παρέβη και τις υποχρεώσεις της για «όσο το δυνατόν συντομότερη περίοδο υπέρβασης».

Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στη Θεσσαλονίκη για 14 χρόνια, από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013).