Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα”

Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα”

https://youtu.be/qZi0wHeK3VQ
Μεταξύ των θεμάτων
Ο Πούτιν θησαυρίζει παρά τις κυρώσεις
Στην εξαθλίωση ο Ευρωπαίος πολιτης
Οι Λοατκι,οι διαφημίσεις και η νέα τάξη