Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα “

Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα ” ΚαθΈ βράδυ στις 20.15.

Μεταξύ των θεμάτων

  • Οι παραβιάσεις των Τούρκων
  • Η θέση της Ελλάδας
    -Στη δίνη της ακρίβειας και της εμφάνισης νερών ασθενειών