Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα “

8

Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα “Κάθε βράδυ στις 20.15.

Μεταξύ των θεμάτων :