ΟΠΕΚΑ: Στις 30 Νοεμβρίου θα καταβάλει τα επιδόματα

Την Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021, θα καταβάλει τα επιδόματα ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:

– Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 820.486 – 179.800.000 ευρώ.

– Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 281.450 – 34.200.412 ευρώ.

– Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 238.537 – 52.575.463 ευρώ.

– Αναπηρικά: Δικαιούχοι 173.827 – 71.412.487 ευρώ.

– Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 875 – 323.504 ευρώ.

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.362 – 224.152 ευρώ.

– Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων/1296/1982: Δικαιούχοι 19.010 – 6.885.222 ευρώ.

– Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων: Δικαιούχοι 16.061 – 4.789.073 ευρώ.

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 93 – 74.088 ευρώ.

– Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 12.743 – 12.829.637 ευρώ.
Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: Δικαιούχοι 3.874 – 1.936.800 ευρώ.

– Κόκκινα δάνεια 2019: Δικαιούχοι 2.616 – 211.561 ευρώ.
Επίσης, ο ΟΠΕΚΑ γνωστοποιεί ότι, στις 15 Δεκεμβρίου 2021, θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και το επίδομα παιδιού του Ιανουαρίου 2022 θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου