ΟΟΣΑ: Ακριβό το ρεύμα στην Ελλάδα

Οι χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι εν γένει υψηλότερες έναντι των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις, την περίοδο 2021-2022, κυρίως λόγω της υψηλής εξάρτησης της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής από το φυσικό αέριο.

Τα ως άνω διαπιστώνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας, στο πλαίσιο της ανάλυσής του για την ενεργειακή μετάβαση, όπου σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι η αντικατάσταση των αποσυρόμενων μονάδων ορυκτών καυσίμων από ΑΠΕ απαιτεί σημαντικές επενδύσεις, των οποίων το κόστος πιθανότατα θα μετακυλίεται στους καταναλωτές.Τονίζει, δε, ότι η μείωση των τιμών ηλεκτρισμού, που θα περιλαμβάνει επίσης βελτίωση του ανταγωνισμού στις αγορές ηλεκτρισμού και μείωση στα συστημικά κόστη μέσω ευέλικτης ζήτησης και παροχής δυνατότητας εξισορρόπησης, θα αποτελέσει κλειδί για τον περιορισμό του κόστους και τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

1 ΣΧΟΛΙΟ