Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου υγείας για την πανδημία