Οι Έλληνες δουλεύουν έξι μήνες για να πληρώνουν φόρους και εισφορές στο κράτος

35

Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που οι Έλληνες δουλεύουν το μισό του έτους για το κράτος είναι το 2019, σύμφωνα με την έρευνα που παρουσίασε το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦίΜ) Μάρκος Δραγούμης για την «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας». Φέτος οι πολίτες θα εργαστούν 180 από τις 365 ημέρες του έτους για να πληρώσουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές σε ένα Δημόσιο που απογοητεύει το 82% των φορολογουμένων με τις δυσανάλογα χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες που προσφέρει.

Η επίδοση αυτή είναι οριακά βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρυσι (182 ημέρες εργάζονταν οι Έλληνες για το κράτος το 2018), αλλά αισθητά χειρότερη σε σχέση με το 2014, προτού αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση της χώρας (174 ημέρες). Η επιδείνωση είναι πολύ μεγαλύτερη εάν συγκρίνει κανείς με τα προ κρίσης επίπεδα, καθώς το 2009 οι Έλληνες εργάζονταν 148 ημέρες του έτους για να καταβάλουν φόρους και εισφορές. Κατά μέσο όρο, από το 2009 και μετά προστίθενται κάθε χρόνο 3,5 επιπλέον ημέρες εργασίας του μέσου πολίτη για το κράτος.
Η έρευνα επισημαίνει ότι τα συνολικά φορολογικά βάρη θα φθάσουν φέτος, βάσει της πρόβλεψης του κρατικού προϋπολογισμού, τα 77,5 δισ. ευρώ (31,4 δισ. ευρώ για έμμεσους φόρους, 19,7 δισ. ευρώ για άμεσους φόρους και 26,4 δισ. ευρώ για κοινωνικές εισφορές) και είναι σχεδόν διπλάσια από τις δαπάνες των νοικοκυριών για τις βασικές ανάγκες τους (41,7 δισ. ευρώ, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2017). Η κατάταξη της Ελλάδας είναι η τέταρτη χειρότερη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Έλληνες το 2018 ήταν οι πιο δυσαρεστημένοι μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ ως προς τη φορολογική επιβάρυνση που υφίστανται.
Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας είναι η πρώτη μέρα του χρόνου που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν οι ίδιοι τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το εισόδημά τους, εάν έπρεπε να πληρώσουν πρώτα φόρους και εισφορές. Για το 2019 το ΚΕΦίΜ υπολογίζει ως Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας την 30ή Ιουνίου (όπως και το 2017), ενώ πέρυσι ήταν η 2α Ιουλίου. Από τις 180 ημέρες δουλειάς για το κράτος, οι 73 θα είναι για έμμεσους φόρους, οι 46 για άμεσους φόρους και οι 61 για ασφαλιστικές εισφορές.