ΝΣΚ για Novartis – «Κάντε αγωγές και διεκδικήστε αποζημιώσεις»

Σε μαζικές αγωγές κατά της Novartis μπορεί να προχωρήσει το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα όπως ΕΟΠΥΥ, e-ΕΦΚΑ κλπ, μετά την σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Ειδικότερα, το ΝΣΚ αναγνωρίζοντας το σκάνδαλο της Novartis «λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που της διαβιβάστηκαν και κυρίως το περιεχόμενο και τα ομολογημένα πραγματικά περιστατικά…», γνωμοδότησε ομόφωνα πως το Δημόσιο και τα λοιπά νομικά πρόσωπα πως μπορούν να προχωρήσουν στις παρακάτω δικαστικές, εξώδικες ή διοικητικές ενέργειες (αναφέρονται συνοπτικά ορισμένες από αυτές):

άσκηση αγωγών κατά της Novartis Hellas AEBE
διαβίβαση των σχετικών στοιχείων της υπόθεσης στις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει έρευνα για φορολογικές ή άλλες παραβάσεις
εξέταση από τα αρμόδια όργανα η περίπτωση αποκλεισμού της εταιρείας από συμβάσεις με το Δημόσιο κτλ.
αποστολή αιτήματος προς τις ΗΠΑ για παροχή όλων των στοιχείων της υπόθεσης
επιδίωξη είσπραξης απαιτήσεων του Δημοσίου
πρόσκληση της εταιρείας για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με σκοπό την καταβολή αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το Δημόσιο και τα λοιπά δημόσια νομικά πρόσωπα.
Στη γνωμοδότηση καλεί την κυβέρνηση να αποστείλει άμεσα αίτημα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΗΠΑ, για την παροχή όλων των στοιχείων της υπόθεσης Novartis που βρίσκονται στην κατοχή του υπουργείου Δικαιοσύνης ή άλλων αρχών και αποτέλεσαν τη βάση της συμφωνίας που επετεύχθη στις ΗΠΑ.Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι μετά τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, θα προβεί μαζί με όλα τα συναρμόδια υπουργεία σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ανταπόκριση στις προτάσεις της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων.

Με πληροφορίες από την αίθουσα σύνταξης