Μεταναστευτικό: Ο Χρυσοχοΐδης δίνει προθεσμία 10 ημερών στις ΜΚΟ για να καταγραφούν

Προθεσμία 10 ημερών στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο προσφυγικό/μεταναστευτικό, προκειμένου να καταθέσουν την αίτησή τους στο αρμόδιο τμήμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συνοδεύοντάς την με τα προβλεπόμενα έγγραφα, δίνει το υπουργείο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρεται: “Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου

Τμήμα Μητρώου Μ.Κ.Ο

Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα