Λογαριασμοί ρεύματος: Οι πάροχοι αλλάζουν μονομερώς τα τιμολόγια

αθρόες μονομερείς αλλαγές τιμολογίων από σταθερά σε κυμαινόμενα δηλαδή με ρήτρα αναπροσαρμογής προχωρούν πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως καταγγέλλεται σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».Το δημοσίευμα αναφέρει ότι συχνά οι καταναλωτές ανακαλύπτουν την εις βάρος τους αλλαγή όταν λαμβάνουν το νέο αυξημένο λογαριασμό αφού η ειδοποίηση 60 ημέρες πριν από την τροποποίηση είναι δυσδιάκριτη.

Οι πάροχοι επικαλούνται άρθρο του Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπει την τροποποίηση των όρων της σύμβασης για «σπουδαίο λόγο, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς Ηλεκτρισμού».

Χαρακτηρίζοντας σπουδαίο λόγο την αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος κάποιοι προχωρούν σε μία προειδοποίηση και αν δεν την αντιληφθεί ο πελάτης, θεωρούν πως συναίνεσε στην αλλαγή του τιμολογίου.

Πηγή: έντυπη έκδοση «Καθημερινή»