Λήψη φιλολαϊκών μέτρων υπό τον φόβο της πανδημίας – Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα”

Λήψη φιλολαϊκών μέτρων υπό τον φόβο της πανδημίας – Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα” Κάθε βράδυ στις 20.15.