Κορονοϊός έλεγχοι: Άγγιξαν τις 500.000 ευρώ τα πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων

15

Κορονοϊός έλεγχοι: Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή, 12.03.2021 συνολικά 83.488 ελέγχους και κατέγραψαν 1.460 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 444.500€!

Από εκεί πέρα, η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (70.885).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων
Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα)
Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες
Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι τρεις (23) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη δύο (2) ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (κορωνοϊού) και από 300€ πρόστιμο για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ψητοπωλείου για εξυπηρέτηση δύο (2) καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος στους οποίους επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300€, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συνολικά σε επτά (7) συλλήψεις και σε επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 24.000€ σε διοργανωτές ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες και σε επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 16.800€ σε σαράντα τέσσερις (44) συμμετέχοντες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, μη χρήση μάσκας και συμμετοχή στη συνάθροιση, σε ολόκληρη την επικράτεια.
Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 9.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Επιβλήθηκε από την ΕΑΔ ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ σε κατάστημα διανομής για ανάρτηση λανθασμένου εγγράφου σχετικά με το μέγιστο αριθμό επιτρεπομένων πελατών εντός του καταστήματος αριθμού, στο Δήμο Τρίπολης.
Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2×300€) για μη χρήση μάσκας, στο Δήμο Τρίπολης.
Με πληροφορίες από την αίθουσα