Κατώτατος μισθός Ελλάδα 2022: Αύξηση από 1/5 σε ποσοστό έως 8%

Κατώτατος μισθός Ελλάδα 2022: Οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς φορείς – για το ύψος της δεύτερης αύξησης του κατώτατου μισθού μέσα στο έτος ολοκληρώθηκαν. Ο κ. Χατζηδάκης θα καταθέσει την πρόταση του για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει μετά το Πάσχα, στις 29 Απριλίου.Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται η αύξηση να κυμανθεί μεταξύ 6% και 7% – πέραν του 2% που ήταν η πρώτη αύξηση – προκειμένου να καλύψει το ύψος του πληθωρισμού, που εξανεμίζει τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων.

Έτσι, ο νέος κατώτατος μισθός, ο οποίος θα ενεργοποιηθεί από την 1η Μαΐου, αναμένεται να διαμορφωθεί από τα 663 ευρώ που είναι σήμερα στα 703 ευρώ, αν η αύξηση είναι της τάξης του 6%, και έως 709 ευρώ αν είναι 7% με πιθανότητα να είναι και στο 8%, που αντιστοιχεί σε 716 ευρώ.Για όσους έχουν πάνω από 9 χρόνια προϋπηρεσίας οι κατώτατες αποδοχές τους θα διαμορφωθούν από τα 861,9 ευρώ σήμερα είτε στα 913,6 ευρώ ή στα 931 ευρώ, αν η αύξηση είναι της τάξης του 8%.

Με την αναπροσαρμογή του ο κατώτατος μισθός συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με αυτόν, όπως το επίδομα ανεργίας και μητρότητας. Για παράδειγμα αναμένεται να ανέβει και το επίδομα ανεργίας από τα 407 ευρώ στα 431,4 ευρώ, αν η αύξηση είναι 6% και από τα 407 ευρώ στα 439,5 ευρώ αν η αναπροσαρμογή για τις κατώτατες αποδοχές αποφασιστεί στα επίπεδα του 8%.

Εκτός των επιδομάτων ανεργίας και μητρότητας, μικρές αυξήσεις λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού θα προκύψουν και για:Το ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας, το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων… Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας… Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών… Ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας
Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του, για παράδειγμα για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τα επαγγέλματα των μουσικών. τραγουδιστών, ηθοποιών κ.α. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων: Το μηνιαίο ποσό της παροχής ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας, το οποίο εξαρτάται από το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο.
Με τον κατώτατο μισθό είναι συνδεδεμένες οι αμοιβές των ωφελημένων από τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Τέλος το ειδικό επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας το οποίο ανέρχεται σε 200 ευρώ δεν θα αυξηθεί, καθώς πρόκειται για σταθερό ποσό.