Η παγκοσμιοποίηση επενδύει στο εμβόλιο και όχι στο φάρμακο – Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα”

79

Η παγκοσμιοποίηση επενδύει στο εμβόλιο και όχι στο φάρμακο – Ο Στέργιος Καλόγηρος “σχολιάζει την επικαιρότητα” κάθε βράδυ στις 20.15.