Η Άννα Τσίμου “σχολιάζει την επικαιρότητα”

Η Άννα Τσίμου “σχολιάζει την επικαιρότητα”

Μεταξύ των θεμάτων :
Πανδημία και οικονομία
Οι πληγές στον τουρισμό
Το άνοιγμα των πανεπιστημίων