Η Άννα Τσίμου “σχολιάζει την επικαιρότητα “

4

Η Άννα Τσίμου “σχολιάζει την επικαιρότητα “

Μεταξύ των θεμάτων :
Οικονομία και πανδημία
Οι τουρκικές προκλήσεις
Οι τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο