Δεν εμπνέει ανησυχία η βλέννα στη Λήμνο

8

Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα αποτελέσματα αναλύσεων της φυτοπλαγκτονικής βλέννας, που παρατηρήθηκε πρόσφατα στην θαλάσσια περιοχή της Λήμνου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων που διενήργησαν τα εργαστήρια του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., το Τμήμα Επιστήμης Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ., το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) και η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου, το ήπιο φαινόμενο του ευτροφισμού δεν εμπνέει ανησυχία καθώς δεν εντοπίζονται τοξικοί μικροοργανισμοί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση αποτελεσμάτων του Διευθυντή του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Άρη Καραγεώργη και της Διευθύντριας Ερευνών, Καλλιόπης Πάγκου, «στα εξετασθέντα δείγματα δεν εντοπίστηκε κανένα φυτοπλαγκτονικό είδος που να είναι τοξικό, εν δυνάμει τοξικό ή επιβλαβές, επομένως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για τους κολυμβητές της Λήμνου».

Ο καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιώργος Τσιρτσής, από την πλευρά του, αναφέρει ότι «το συγκεκριμένο είδος μικροοργανισμού που αναπτύχθηκε στη Λήμνο δεν παράγει τοξίνες, οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος από κατανάλωση ψαριών και οστράκων».

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που υπογράφουν από κοινού η επικεφαλής της Εργαστηριακής Μονάδας Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών του Α.Π.Θ., Κατερίνα Αλιγιζάκη και ο Κίμων Μοσχανδρέου του Ε.Κ.Β.Υ. συντείνουν στο ότι «πρόκειται για φυσικό φαινόμενο συσσώρευσης βλέννης στη θάλασσα, που προκαλείται από μικροσκοπικούς φωτοσυνθετικούς μικροργανισμούς οι οποίοι δεν είναι τοξικοί».

Αναφορικά με το θαλάσσιο οικοσύστημα της περιοχής του ΒΑ Αιγαίου ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΝ.ΑΛ.Ε., Σωτήρης Ορφανίδης διαβεβαιώνει ότι «βάσει των υποβρύχιων ερευνών και μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν, η συνολική εικόνα του βυθού είναι ανεπηρέαστη, παρατηρούνται άφθονα ψάρια, ενώ το λιβάδι Ποσειδωνίας που συναντάται ανατολικά της Λήμνου βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση και δεν έχει επηρεαστεί από την βλέννα».