ΔΕΗ: Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Εnel Ρουμανίας

Την σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας με την Enel S.p.A. για την εξαγορά του συνόλου των συμμετοχών και των θυγατρικών της στη Ρουμανία, έναντι συνολικού αντιτίμου ύψους €1.260 εκατομμυρίων περίπου ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η συνολική αξία της επιχείρησης αποτιμάται περίπου σε 1.900 εκατομμύρια.

Η εξαγορά, με την οποία η εταιρεία βάζει πόδι στην αγορά των Βαλκανίων, αποτελεί ορόσημο για τη στρατηγική ανάπτυξης της Επιχείρησης, με την απόκτηση ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (τόσο έργων σε λειτουργία όσο και έργων σε διαδικασία ωρίμανσης), και δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας που κατέχουν κορυφαία θέση στην αγορά.
Η ΔΕΗ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την συμφωνία μέσω συνδυασμού δανείων και ιδίων κεφαλαίων, εκ των οποίων 800 εκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από ήδη εξασφαλισμένη δανειακή χρηματοδότηση διαθέσιμη με τη μορφή δανείου ύψους 485 εκατ. και διάρκειας 5 ετών από Ελληνικές τράπεζες, καθώς και δανείου-γέφυρας (bridge facility) ύψους 315 εκατ. ευρώ από διεθνείς τράπεζες