Αύξηση 7,6% στις καταθέσεις και 29,56% στο ενεργητικό των αμοιβαίων κεφαλαίων το 2021

Στροφή στην αποταμίευση και τις επενδύσεις πραγματοποίησαν οι Έλληνες το 2021 με τις τραπεζικές καταθέσεις να σημειώνουν αύξηση 7,6% από την αρχή του έτους και τις τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια να αυξάνονται κατά 29,56%.Τον Ιανουάριο του 2021 οι καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν στα 171 δισ. ευρώ. Στο 11μηνο που μεσολάβησε αυξήθηκαν κατά 13 δισ. ευρώ και στις αρχές Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 184,7 δισ. ευρώ. Μια ανάλογη αύξηση των καταθέσεων με μέσο ρυθμό 1,2 δισ. ευρώ το μήνα έχει να συμβεί από το 2010.Η μεγάλη διαφορά είναι πως το 2010 το ΑΕΠ της Ελλάδος ήταν στα 224,1 δισ. ευρώ και οι συνολικές καταθέσεις ήταν στα 222,8 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, ενώ σήμερα το ΑΕΠ κινείται κοντά στα 178 δισ. ευρώ και οι συνολικές καταθέσεις είναι στα 184,7 δισ. ευρώ. Με άλλα λόγια, το 2010 οι καταθέσεις ήταν κατά 0,58% μικρότερες του ΑΕΠ, ενώ σήμερα οι καταθέσεις είναι 3,7% μεγαλύτερες του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.