ΑΣΕΠ: Καταγγελίες υποψηφίων για «μη ίσες ευκαιρίες»

Σε κάποια από τα συνολικά 527 εξεταστικά κέντρα του διαγωνισμού ΑΣΕΠ, προέκυψαν προβλήματα με τη διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους, την ποιότητα της εκτύπωσης των θεμάτων και την ώρα έναρξης της εξέτασης, καθώς δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλα.
Καταγγελίες, οι οποίες εγείρουν ζήτημα άνισης μεταχείρισης υποψηφίων δέχεται ο γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ, που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο. Το νέο βασικό μοντέλο για τους διορισμούς στο Δημόσιο στην πρώτη του εφαρμογή δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για οργανωτική αρτιότητα. Σε κάποια (άγνωστο προς ώρας πόσα) από τα συνολικά 527 εξεταστικά κέντρα, προέκυψαν προβλήματα με τη διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους, την ποιότητα της εκτύπωσης των θεμάτων και την ώρα έναρξης της εξέτασης, που δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλα τα εξεταστικά κέντρα.Το ΑΣΕΠ θέλησε να ανταποκριθεί σε προβλήματα που ανέκυψαν στη διάρκεια της πρώτης εξεταστικής ενότητας διανέμοντας έκτακτη οδηγία. Εστάλη, όμως, σε χρόνο κατά τον οποίο κάποιοι υποψήφιοι είχαν ήδη αποχωρήσει από τις εξεταστικές αίθουσες, στερούμενοι έτσι μια δυνατότητα διόρθωσης απαντήσεων, την οποία είχαν άλλοι συνυποψήφιοί τους.

Διαμορφώθηκε, έτσι, μια συνθήκη «μη ίσων ευκαιριών», σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν φτάσει στην «Εφ.Συν.», τόσο από υποψηφίους όσο και από επιτηρητές και μέλη Επιτροπών Εξετάσεων εξεταστικών κέντρων (διαθέσιμα στην εφημερίδα τα στοιχεία των καταγγελλόντων).● Ο διαγωνισμός επρόκειτο να ξεκινήσει στις 9.00 το πρωί του Σαββάτου και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων είχε οριστεί στις 8.00. Ορισμένα κέντρα τήρησαν αυστηρά την ώρα προσέλευσης. Κάποια, σύμφωνα με περιγραφές στην εφημερίδα μας, επέτρεψαν σε υποψηφίους να εισέλθουν στις αίθουσες και μετά τις 8.30.

● Τα θέματα εστάλησαν σε όλα τα εξεταστικά κέντρα στις 8.35. Δεν έφτασαν όμως ταυτόχρονα στα χέρια των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος έπρεπε να λάβει 23 σελίδες ερωτήσεων. Αν σε ένα κέντρο υπήρχαν 280 υποψήφιοι, θα έπρεπε να τυπωθούν περί τις 6.500 σελίδες με 2-3 φωτοτυπικά μηχανήματα. Προέκυψαν καθυστερήσεις και, ανά περιπτώσεις, κακές εκτυπώσεις.

● Σε κάποια κέντρα ξεκίνησε η εξέταση μετά τις 9.00, ακόμα και στις 10.10 (η καταγγελία αφορά εξεταστικό κέντρο στην Αθήνα) ή και μετά τις 11.00 (αφορά κέντρο στον Βόλο).

Στις 11.55, ενώ κάποιοι εξεταζόμενοι είχαν αποχωρήσει, ανακοινώθηκε η δυνατότητα να δοθεί μισή ώρα επιπλέον στους υποψηφίους (αρχικά η εξέταση προβλεπόταν να διαρκέσει 2 ώρες και 45 λεπτά). Σύμφωνα με μέλος Επιτροπής Εξετάσεων σε εξεταστικό κέντρο, τέτοιες αλλαγές απαιτείται για λόγους ισότητας να ανακοινώνονται εντός της υποχρεωτικής (εν προκειμένω ωριαίας) παρουσίας των υποψηφίων.

● Προβλήματα στις εκτυπώσεις δυσχέραναν τις απαντήσεις σε ερωτήσεις αριθμητικού συλλογισμού: σε ένα ορθογώνιο σχήμα, για παράδειγμα, ο εξεταζόμενος καλούνταν να εντοπίσει τη σωστή αριθμητική ακολουθία κι έναν άγνωστο «χ». Σκιασμένα κουτάκια του ορθογωνίου υποδείκνυαν στον εξεταζόμενο το μοτίβο που έπρεπε να ακολουθήσει. Αυτή η σκίαση δεν ήταν διακριτή σε ορισμένες εκτυπώσεις. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με όσα μας καταγγέλθηκαν, ήταν είτε να χάσουν χρόνο υποψήφιοι είτε να οδηγηθούν σε λάθος (ή τυχαίες) απαντήσεις.

● Με αφορμή τα συγκεκριμένα προβλήματα το ΑΣΕΠ προέβη σε έκτακτη διευκρινιστική οδηγία, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούσαν να μεταβάλουν την αρχική τους απάντηση και να συμπληρώσουν νέα επιλογή σε νέο αριθμό/κωδικό του απαντητικού φύλλου (π.χ. για την ερώτηση 39 να απαντήσουν στον αριθμό 101 του απαντητικού φύλλου). Η οδηγία εστάλη περίπου στις 12.30. Υποψήφιοι που είχαν αποχωρήσει, στερήθηκαν τη δυνατότητα μεταβολής της απάντησής τους. Περιγράφηκαν στην «Εφ.Συν.» δύο περιπτώσεις εξεταστικών κέντρων (ένα στην Αττική και ένα στη Θεσσαλονίκη) όπου είχαν παραμείνει εντός της αίθουσας ελάχιστοι υποψήφιοι που μπορούσαν να επαναξιολογήσουν τις απαντήσεις τους και άλλα εξεταστικά κέντρα όπου είχε αποχωρήσει τουλάχιστον ένας υποψήφιος στερούμενος τη δυνατότητα διόρθωσης.

Δέκτης των παραπάνω έχει γίνει και ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θ. Παπαϊωάννου. Η προκήρυξη του ΑΣΕΠ απαγορεύει ενστάσεις κατά της βαθμολογίας ή επανεξέταση/επαναβαθμολόγηση γραπτών. Τι προβλέπεται για ενστάσεις επί της διαδικασίας, τη στιγμή που οι υποψήφιοι εγείρουν ζήτημα άνισης μεταχείρισης έως και ακύρωσης του διαγωνισμού; Πρόκειται για ερώτημα προσώρας αναπάντητο, ωστόσο ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες των υποψηφίων θα εξεταστούν από τον ίδιο και την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού «με τη δέουσα προσοχή μόλις σχηματίσουμε πλήρη εικόνα από τις αναφορές των προέδρων των εξεταστικών κέντρων».

Διαδικασία παρωδία
Προς το παρόν, μερίδα υποψηφίων καταγγέλλει διαδικασίες «παρωδία» και «οργανωτικό μπάχαλο» με επίκεντρο έναν διαγωνισμό που υποτάχθηκε εξαρχής στις κυβερνητικές/προεκλογικές σκοπιμότητες. Πρόκειται για έναν διαγωνισμό κατάταξης υποψηφίων, χωρίς να σημαίνει ότι όλοι οι επιτυχόντες θα καταστούν και διορισθέντες.

Η διαγωνιστική διαδικασία έχει αποσυνδεθεί από την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, καθώς με τις αλλαγές που έχει επιφέρει ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, οι επιτυχόντες θα ενταχθούν σε μια «δεξαμενή» από την οποία μελλοντικά (άγνωστο πότε) οι δημόσιοι φορείς θα αντλούν προσωπικό. Πρόκειται για μια «δεξαμενή προεκλογικής ομηρίας», όπως την έχει χαρακτηρίσει η αντιπολίτευση, χιλιάδων προσοντούχων και με προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα υποψηφίων, που αγωνιούν για μια σταθερή θέση εργασίας με αξιοπρεπή μισθό στον δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΑΣΕΠ, από τους 108.299 υποψηφίους προσήλθαν στον διαγωνισμό 76.799 (29% αποχή, 71% συμμετοχή). Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προσήλθαν 54.915 (70% συμμετοχή) και της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 21.884 (73% συμμετοχή).