Ανοιχτά τα καταστήματα της Θεσσαλονίκης

49

Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, με προτεινόμενο ωράριο 11:00-18:00.

Σημειώνεται ότι την Δευτέρα 8 Ιουλίου ξεκίνησαν οι θερινές εκπτώσεις.

Υπενθυμίζεται πως στις καλοκαιρινές εκπτώσεις επιβάλλεται η αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση..

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο, ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 ευρώ.