Ανοίγουν τα γυμναστήρια με αποστάσεις και διπλές μάσκες

4

Ανοίγουν τα γυμναστήρια με αποστάσεις και διπλές μάσκες
Ρολά σηκώνουν σήμερα τα γυμναστήρια, τα οποία επαναλειτουργούν έπειτα από μήνες αναστολής, με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, αποστάσεις και διπλές μάσκες.

Οι αθλούμενοι μπορούν να μην φορούν μάσκα όταν κάνουν αερόβια άσκηση, εφόσον υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών μέτρων από τους άλλους. Η προσέλευση θα γίνεται με ραντεβού. Υποχρεωτική για εργαζόμενους και αθλούμενους η διενέργεια ενός self test την εβδομάδα. Το αποτέλεσμα επιδεικνύεται κάθε φορά στο προσωπικό υποδοχής.

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του υπουργείου Ανάπτυξης, οι ασκούμενοι πρέπει να φορούν είτε διπλή απλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2, ωστόσο θα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις σχετικά με τη χρήση της.

Όπως διευκρινίζεται, «ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια άσκηση με μάσκα».

Ειδικότερα:

Όσοι ασκούμενοι κάνουν αερόβια άσκηση μπορούν να μη φορούν μάσκα μόνο εφόσον υπάρχει τουλάχιστον απόσταση τριών μέτρων από άλλους ασκούμενους

Ασκούμενοι που αντιμετωπίζουν έντονα αναπνευστικά προβλήματα καλό είναι να αποφεύγουν την έντονη αερόβια
άσκηση με μάσκα

Οι ασκούμενοι μπορούν να φορούν είτε διπλή απλή μάσκα είτε μονή μάσκα ΚΝ95 ή FFP2

Λειτουργία χώρου άθλησης

Τοποθέτηση σταθερού προστατευτικού χωρίσματος από διαφανές υλικό (plexiglass) στην υποδοχή του γυμναστηρίου, έτσι ώστε να προστατεύονται τόσο το προσωπικό όσο και τα εισερχόμενα μέλη του γυμναστηρίου.

Ανάρτηση οδηγιών, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, που αφορούν σε:

κανόνες αναπνευστικής υγιεινής (υποχρεωτική χρήση μάσκας)
εφαρμογή της υγιεινής των χεριών
τήρηση αποστάσεων (σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω)

Ταυτόχρονη παρουσία ατόμων (συμπεριλαμβανομένων και των μελών του προσωπικού του γυμναστηρίου), ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας του γυμναστηρίου [ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.) ενώ για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής, που εκτελούνται ανά ομάδες, εφαρμόζεται η τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των αθλουμένων.

Είσοδος των αθλουμένων με προ-συνεννόηση για την ημέρα και ώρα προσέλευσής τους, μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος και με καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), προκειμένου να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

Όλα τα μέλη του γυμναστηρίου (εργαζόμενοι και αθλούμενοι) υποχρεούνται σε εβδομαδιαίο προληπτικό έλεγχο είτε με self-test για όσους είναι δικαιούχοι self-testing ή με rapid test για τους υπολοίπους. Το αποτέλεσμα είτε του self-test είτε του rapid test επιδεικνύεται στο προσωπικό υποδοχής και ισχύει μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα κάθε φορά.

Κατά την προσέλευσή τους οι αθλούμενοι υπογράφουν στον «Κατάλογο Εισερχομένων Εξερχομένων στην Αθλητική εγκατάσταση», όπου δηλώνουν ότι δεν έχουν συμπτώματα, καθώς και την ημερομηνία διενέργειας του τεστ.