Άνοιξε η οδός Βενιζέλου πάνω από την Εγνατία

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στο βόρειο τμήμα της οδού Βενιζέλου το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω εργασιών κατασκευής του Σταθμού Βενιζέλου του Μετρο Θεσσαλονίκης.

Μέχρι το μεσημέρι, θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εργασίες ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία των οχημάτων από την συμβολή των οδών Εγνατία και Βενιζέλου, με κατεύθυνση βόρεια, σε μια λωρίδα ελάχιστου πλάτους 3,65 μέτρων.

Η διέλευση των οχημάτων θα διεξάγεται, πλέον, απρόσκοπτα σε όλο το μήκος της οδού Βενιζέλου.