Ανεργία στην Ελλάδα: Οριακή μείωση στο 11,4% το Νοέμβριο, ανακοίνωσε η Eurostat

Τα στοιχεία για την ανεργία στην ευρωζώνη το Νοέμβριο του 2022 έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Στο σύνολο της ευρωζώνης, το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,5%, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το 1998, ενώ το Νοέμβριο του 2021 ήταν 7,1%.
Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας το Νοέμβριο κατέγραψε μείωση στο 11,4% από 11,5% τον Οκτώβριο και 13,1% το Νοέμβριο του 2021.Το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο μεταξύ των γυναικών στην Ελλάδα, με 14,7% τον Νοέμβριο του 2022, έναντι 8,7% για τους άνδρες. Η Eurostat εκτιμά ότι στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2022 υπήρχαν 528.000 άνεργοι από 534.000 τον Οκτώβριο.

Στην Ε.Ε. το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6% το Νοέμβριο, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, έναντι 6,5% πριν από έναν χρόνο (Νοέμβριος 2021). Η Eurostat εκτιμά ότι 12,950 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες στην Ε.Ε., εκ των οποίων 10,849 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργοι τον Νοέμβριο του 2022.