ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1) Η παρούσα υποτροφία ισχύει για ήδη υπάρχοντα τµήµατα, µε µέσο όρο αριθμού ατόμων 5 – 6 µαθητές ανά group, με 8 – 9 άτομα ανά group το μέγιστο. Οι αναφερόμενες υποτροφίες δεν ισχύουν για τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές µας παρά µόνο για τις νέες εγγραφές μαθητών.

2) Οι δικαιούχοι μπορούν να εξαργυρώσουν τις υποτροφίες έως και 12 μήνες μετά τη λήψη της υποτροφίας από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Σε περίπτωση που δεν γίνει η χρήση της υποτροφίας από τον δικαιούχο ή αν δεν υλοποιείται το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο δικαιούχος (εκείνη τη χρονική στιγμή) ή αν μεν υλοποιείται το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο δικαιούχος, αλλά σε εκπαιδευτήριο του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στο οποίο δεν επιθυμεί (ο δικαιούχος) να το παρακολουθήσει, εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η ισχύς της υποτροφίας παραγράφεται στη λήξη της και δεν αντικαθίσταται.

3) Οι υποτροφίες είναι ονομαστικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους. Οι υποτροφίες ισχύουν και για τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, εννοώντας για αυτόν τα τέκνα του. Η παράδοση της υποτροφίας στον δικαιούχο θα γίνεται από τα κεντρικά γραφεία του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ (Κουντουριώτου 146 – 148, Πειραιάς), με προηγούμενη τηλεφωνική ενημέρωση στη γραμματεία του Ομίλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4133810.

4) Οι υποτροφίες έχουν τη δυνατότητα να εξαργυρωθούν στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ της Θεσσαλονίκης ή στο πανελλαδικό δίκτυο των εκπαιδευτηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Για τη δυνατότητα αυτή, ο δικαιούχος της υποτροφίας, θα ενημερώσει τη γραμματεία του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και ο αρμόδιος συνεργάτης του οργανισμού θα τον κατευθύνει σε εκπαιδευτήριο στο οποίο λειτουργεί το αντίστοιχο τμήμα ενδιαφέροντος του νικητή.

5) Οι υποτροφίες των Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα παρέχονται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αντιστοιχούν στον επίσημο κατάλογο διδάκτρων 2020 – 2021, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της εταιρείας.

6) Η κάθε υποτροφία φέρει τα εξής στοιχεία: τo ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, το ποσό της υποτροφίας, την περίοδο κατά την οποία δύναται να εξαργυρωθεί η υποτροφία, τον φορέα από τον οποίο κέρδισε ο δικαιούχος τη συγκεκριμένη υποτροφία, τη σφραγίδα και την υπογραφή του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ώστε να είναι έγκυρη.

7) Για την εύρυθμη οργάνωση της διαδικασίας παραλαβής των υποτροφιών, ο κάθε δικαιούχος υποτροφίας οφείλει να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό έγγραφο (ή πιστοποιητικό) της ταυτότητας του, ώστε να του προσκομισθεί η αντίστοιχη υποτροφία. Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ θα πρέπει προηγουμένως να έχει λάβει εγγράφως από τον φορέα που υλοποίησε τον διαγωνισμό / κλήρωση, τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών. Ο δικαιούχος υποχρεούται να επικοινωνήσει εγγράφως ή τηλεφωνικά στη γραμματεία της κεντρικής διοίκησης του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ώστε αφενός να ενημερώσει τους αρμόδιους για το πρόγραμμα σπουδών που προτίθεται να παρακολουθήσει (ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ Γυμνασίου, Λυκείου, Επάλ κλπ) και αφετέρου – σύμφωνα με τις περιοχές που τον εξυπηρετούν – να βρεθεί το αντίστοιχο εκπαιδευτήριο που του προτείνει ο Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, το οποίο διαθέτει το ανάλογο τμήμα που επιθυμεί ο δικαιούχος της υποτροφίας.

8) Η υποτροφία που έχει κερδίσει ο δικαιούχος της, έχει τη δυνατότητα είτε να εξαργυρωθεί αυτούσια, ως ποσό διδάκτρων αξίας 1.000 €υρώ για επιλεγμένο πρόγραμμα σπουδών, είτε να αφαιρεθεί ως αξία έκπτωσης 1.000 €υρώ από το συνολικό πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί ο γονέας / κηδεμόνας του μαθητή να πραγματοποιήσει στα εκπαιδευτήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Στη δεύτερη περίπτωση, ο μόνος υπόχρεος οικονομικά για την αποπληρωμή του προγράμματος σπουδών που επέλεξε να παρακολουθήσει, αφαιρούμενης της αξίας της υποτροφίας των 1.000 €υρώ, είναι ο ίδιος ο δικαιούχος και μόνο αυτός.

9) Σε περίπτωση που ένας μαθητής δικαιούται και άλλες κατηγορίες εκπτώσεων (πολυτέκνων, αριστούχων, εκπαιδευτικών κλπ.), και ο ένας γονέας / κηδεμόνας του έχει στην κατοχή του την αναφερόμενη υποτροφία των 1.000 €υρώ, τότε ισχύει η μεγαλύτερη έκπτωση για τον δικαιούχο και όχι όλες μαζί αθροιστικά. 10) Κάθε γονέας / κηδεμόνας που θα παραλάβει την υποτροφία διδάκτρων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά στα κέντρα του ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και όχι συνδυαστικά, δηλαδή δεν θα μπορεί να αθροίσει 2 ή 3 υποτροφίες μαζί των 1.000 €υρώ έκαστη – (εάν θεωρήσουμε έστω ότι υπήρχε η περίπτωση να κερδίσει ο δικαιούχος περισσότερες της μιας υποτροφίες διδάκτρων..) και να απαιτήσει παροχή προγράμματος υποτροφίας αντίστοιχης αξίας.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α. Εισαγωγή

Η εταιρία, (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εμπορικά τον τηλεοπτικό σταθμό «ΒΕΡΓΙΝΑ TV», διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (εφεξής «Προωθητική Ενέργεια») με έπαθλο 5 υποτροφίες του ομίλου φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ συνολικής αξίας 5.000€. Την τεχνική υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας έχουν αναλάβει οι εταιρείες με την επωνυμία «LEXITEL M. Α.Ε. & AMAZE Α.Ε.», που εδρεύουν στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά αρ. 8 (εφεξής «Τεχνικός πάροχος»). 

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας – Τρόπος Συμμετοχής

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στις Προωθητικές Ενέργειες (εφεξής «Συμμετέχων»), θα πρέπει κατά τη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού, να καλέσει (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) στον αριθμό υψηλής χρέωσης 9019014333, με χρέωση 1,95 ευρώ/κλήση (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α & τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5%) από σταθερό, από κινητό 2,08 ευρώ/κλήση, ή να στείλει SMS  στον αριθμό υψηλής χρέωσης 54154 με χρέωση 1,49 ευρώ/sms (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), πλέον τέλους κινητής τηλεφωνίας 12%,15%,18% ή 20%, βάσει λογαριασμού.
  2. O Συμμετέχων, που καλεί στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων του τεχνικού παρόχου, όπου μέσω ηχητικού ενημερώνεται για α) τη χρέωση της κλήσης του, β) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια & γ) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος ανακοινώνεται δύο φορές) και τον οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος της κλήσης) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr.

Ο Συμμετέχων θα δρομολογηθεί σε σύστημα τηλεφωνητή, όπου αυτόματα καταχωρείται ο αριθμός του τηλέφωνου από τον οποίο καλεί (εφόσον αυτός δεν είναι απόρρητος) και ακολούθως, ο Συμμετέχων θα πρέπει να ηχογραφήσει το ονοματεπώνυμό του, καθώς και τον τηλεφωνικό αριθμό από τον οποίο κάλεσε. Ο συμμετέχων μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει συμμετοχή. Ωστόσο κάθε φορά που καλεί, θα λαμβάνει νέο κωδικό αριθμό, που θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος της κλήσης) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr.

O Συμμετέχων μέσω γραπτού μηνύματος SMS, πρέπει να πληκτρολογήσει την εντολή ΒΕ και το ονοματεπώνυμό του. Κάθε συμμετέχων μπορεί να αποστείλει SMS περισσότερες από μία φορές, για να δηλώσει αντίστοιχες συμμετοχές, ωστόσο κάθε φορά που αποστέλλει SMS, θα λαμβάνει νέο κωδικό αριθμό, που θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος του SMS) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr. Η χρήση του κωδικού υπόκειται στους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, όρους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2111885511 με αστική χρέωση από Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 10:00 – 18:00 για να παραλάβουν τον κωδικό τους στην περίπτωση που τον έχασαν ή δεν τον σημείωσαν σωστά. Το τηλεφωνικό σύστημα αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις και τον κωδικό των συμμετεχόντων για την ασφάλεια των συναλλαγών. Στην κάρτα/spot που εμφανίζονται οι αριθμοί του Τεχνικού Παρόχου, παρέχεται και η ανωτέρω τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, όπως προβλέπεται και από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Η χρήση της Δωροεπιταγής υπόκειται στους αναφερόμενους όρους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Γ του παρόντος.

Στην κάρτα/spot που εμφανίζονται οι αριθμοί 9019014333 και 54154 παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, τις χρεώσεις, καθώς και τον τεχνικό πάροχο, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕΤΤ. Τα στοιχεία των Συμμετεχόντων καταχωρούνται στο σύστημα της εταιρείας «LEXITEL/AMAZE» και κατά τη λήξη της εκάστοτε προωθητικής ενέργειας, θα διεξάγεται από τους προστηθέντες της «Διοργανώτριας» με ηλεκτρονική κλήρωση, στη βάση όλων των Συμμετεχόντων, που κάλεσαν με σκοπό την ανάδειξη ενός ή περισσότερων νικητών, που θα κερδίζουν τα αντίστοιχα έπαθλα. Η ηλεκτρονική κλήρωση, θα γίνεται με τη μέθοδο αλγορίθμου, από πιστοποιημένη γεννήτρια και θα διεξάγεται σύμφωνα με  προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού (26/10/2020). Κατά τη λήξη διεξαγωγής της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής για την συγκεκριμένη ενέργεια και ως εκ τούτου, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις συμμετοχής. Στη συνέχεια θα καλείται ο εκάστοτε τυχερός από τους υπεύθυνους του ομίλου των φροντιστηρίων «Διακρότημα» στον αριθμό, απ’ όπου έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και θα ενημερώνεται για την παραλαβή του σχετικού επάθλου.

Γ. Χρήση Δωροεπιταγής

Ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει το μοναδικό κωδικό (ή κωδικούς σε περίπτωση περισσότερων τους ενός) στην ηλεκτρονική σελίδα www.instawin.gr, εξαργυρώνοντάς τον σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της επιλογής του.

Η ιστοσελίδα www.instawin.gr προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες για το σύνολο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής.

Οι προσφερόμενες παροχές (προϊόντα ή υπηρεσίες) στους συμμετέχοντες τηρούν τις γενικές αρχές και κανόνες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και η αξία τους είναι πάντα μεγαλύτερη ή ίση του κόστους συμμετοχής.

Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από τον συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του επάθλου του διαγωνισμού.

Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας, δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Συμμετέχων δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών. Οι Δωροεπιταγές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αθροιστικά για την αγορά ενός αντικειμένου. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός της ακυρώνεται και παύει να ισχύει. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα σε περίπτωση που διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές να προχωρήσουν στην εξαργύρωση της/των δωροεπιταγών μέσω του http://www instawin.gr και δίνεται η δυνατότητα αποστολής του αντικειμένου που επέλεξαν στον χώρο τους μέσω μεταφορικής εταιρείας.

Δ. Ενημέρωση νικητών και προϋποθέσεις παράδοσης επάθλου

Ο όμιλος των φροντιστηρίων  «Διακρότημα» είναι υπεύθυνος για την παράδοση των επάθλων στους νικητές, τα οποία θα αποδίδονται ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της «Διοργανώτριας». Θα ζητηθούν από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των σχετικών επάθλων. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της προωθητικής ενέργειας δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές, αυτοί χάνουν το σχετικό έπαθλο. Οι νικητές θα πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής τους, να προσκομίσουν, φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι, την ευθύνη της απονομής των επάθλων, φέρει αποκλειστικά ο όμιλος των φροντιστηρίων  «Διακρότημα» και η «Διοργανώτρια» καθώς και ο «Τεχνικός πάρχος», που παρέχει την τεχνική υποστήριξη του διαγωνισμού, ουδεμία ευθύνη έχουν για τα χορηγικά/δωροθετικά έπαθλα, καθώς και τη διαδικασία, επιμέλεια και ευθύνη απόδοσης αυτών στους νικητές.

Οι νικητές συναινούν ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση των στοιχείων τους (ονοματεπώνυμο & περιοχή) , χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.

Ε. Ακύρωση νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί και να χάσει το έπαθλο: 1. Όταν η ηχογράφηση ή το γραπτό μήνυμα (sms) της συμμετοχής του, δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο για την ηχογράφηση και ονοματεπώνυμο για το γραπτό μήνυμα ) ή το περιεχόμενο της ηχογράφησης ή του γραπτού μηνύματος (sms) είναι κενό, ανακριβές ή ακατανόητο. 2. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος έχει δώσει στους προστηθέντες της «Διοργανώτριας», εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 3. Σε περίπτωση που εντός δεκαπέντε (15) ημερών, δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία παράδοσης επάθλου με δική του υπαιτιότητα.

ΣΤ. Λοιποί όροι

Όλα τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα. Η «Διοργανώτρια» και ο «Τεχνικός πάροχος» δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι και θα ενημερώνονται διαρκώς, στην ιστοσελίδα www.verginanews.gr.

Η «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ» και ο «Τεχνικός πάροχος» διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιούν μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω ιστοσελίδα, απαλλασσόμενοι από οποιαδήποτε ευθύνη. Μετά την απόδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του «Διοργανώτριας» παύει να υφίσταται. Το προσωπικό των εταιρειών «ΒEΡΓΙΝΑ TV», «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» και «LEXITEL/ΑΜΑΖΕ», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στις εκάστοτε προωθητικές ενέργειες.

Η υλοποίηση του Προγράμματος απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τον «Τεχνικό πάροχο», προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την «LEXITELΜΑΕ & ΑΜΑΖΕ ΑΕ», σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου (EU GDPR), καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους των «LEXITEL ΜΑΕ & ΑΜΑΖΕ ΑΕ», τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση του Διαγωνισμού και η ταυτοποίηση των νικητών. Μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από τη λήξη της προωθητικής ενέργειας και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης του δώρου στον εκάστοτε νικητή, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής  ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την «LEXITEL ΜΑΕ & ΑΜΑΖΕ ΑΕ», (κατά τις διατάξεις του παραπάνω Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU GDPR), επικοινωνώντας στo τηλέφωνο 211 1885511. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί ρητή δήλωση συγκατάθεσης του συμμετέχοντα, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε στo τηλέφωνο 211 1885511, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί η συμμετοχή, ως ενέργεια που προέρχεται από τον συμμετέχοντα. Προς τον σκοπό αυτό, οι εταιρίες «LEXITEL ΜΑΕ & ΑΜΑΖΕ ΑΕ», μπορούν να διατηρούν σε αρχείο, όλες τις δηλώσεις ανάκλησης της συγκατάθεσης. Ο «Τεχνικός πάροχος» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο διαγωνισμός ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η  «Διοργανώτρια» και η «LEXITEL ΜΑΕ & ΑΜΑΖΕ ΑΕ». Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να επιλυθεί συμβιβαστικά κάθε διαφορά ή απαίτηση που θα προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων όρων, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.