Ανάκαμψη για τις τιμές των ακινήτων

Με επιταχυνόμενο ρυθμό ανακάμπτουν οι τιμές των οικιστικών ακινήτων.κατέγραψαν για το σύνολο του 2018.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος και προέρχονται από πιστωτικά ιδρύματα, η αύξηση των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 4% για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλαδή ηλικίας έως 5 ετών, και 3,9% για τα «παλαιά» -ηλικίας άνω των 5 ετών.

Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η αύξηση των τιμών σε σχέση με το 2017 ήταν 1,8% για τα καινούργια διαμερίσματα, έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα παλαιότερα διαμερίσματα ήταν 1,4% το 2018, έναντι μείωσης 1,2% το 2017.